Sumber cerita Wayang pada zaman dahulu masih di ilhami dari kitab

Sumber cerita Wayang pada zaman dahulu masih di ilhami dari kitab …..

A. Jamus Kalimasada dan Wahyu Tohjali
B. Ramayana dan Mahabarata
C. Rama Shinta dan Pandawa
D. Wahyu Purboningrat dan babat Alas Wonomerto

Jawaban

B. Ramayana dan Mahabarata