Alasan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat pertama adalah

Bacalah teks berikut!

Menjadi Bupati merupakan pilihan pekerjaan yang baik. Apalagi niatnya ingin menyejahterakan rakyat.

Alasan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat pertama adalah

A. Nama jabatan yang tidak diikuti nama orang

B. Nama khas geografi yang mengiringi jabatan

C. Nama pejabat yang ditulis sebagai kata kedua

D. Nama jabatan yang dapat menaikkan status sosial

Jawaban

A. Nama jabatan yang tidak diikuti nama orang