Orang yang menyembunyikan ilmu akan

Orang yang menyembunyikan ilmu akan….

a. Di rendahkan derajadnya. c. Sengsara kehidupannya.
b. Di jauhi teman. d. Di masukkan ke dalam neraka dan di cambuk.

Jawaban : D