Bunyi pasal 1 ayat 1dalam UUD 1945 adalah ….

Bunyi pasal 1 ayat 1dalam UUD 1945 adalah ….

A. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD

B. Negara Indonesia adalah Negara hukum

C. Negara Indonesia di kepalai oleh presiden

D. Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik

 

Jawaban : D