Sebelum menyampaikan laporan, sebaiknya membuat sebuah

Sebelum menyampaikan laporan, sebaiknya membuat sebuah ..... yang memuat isi laporan secara lengkap.

A. Catatan
B. Ringkasan
C. Pedoman
D. Penjelasan

Jawaban: B. Ringkasan